תקופת הקורנוה

נא לשים לב לשינויים בשעות הפתיחה, אופן ההשאלה והחזרת ספרים. 

הזמנת ספרים דרך רישום באתר ושליחת הזמנה